דבר יו"ר ועדת הבחירות


סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

אנו עומדים בפתחה של מערכת הבחירות למועצת הסטודנטיות והסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה. כסטודנט\ית חבר\ת אגודה יש באפשרותך להגיש מועמדות לתפקידים השונים וכן לבחור את יושב\ת ראש הסטודנטים\יות וכן את חברי המועצה לקדנציה הבאה. הבחירות ייערכו בצורה השקופה ביותר ומלבד יו"ר ועדת הבחירות יעמדו לרשותך צוות מקצועי האמון על טוהר הבחירות אשר ייערכו באופן מקוון ממחשבכם האישי. בידך הכוח לקבוע את עתיד האגודה ואני קורא לכם, והסטודנטיות והסטודנטים, לקחת חלק בפעילות הענפה של האגודה על כל היבטיה. עקב אילוצים של ימי לימוד ופעילות האגודה, התאריכים שנבחרו לטובת בחירות האגודה הם מתאריך 10.6 ועד לתאריך 15.6. הפעולות הרלוונטיות לבחירות נמצאות באתר הנוכחי.

ועדת הבחירות תלווה את מערכת הבחירות לכל אורכה, תתכנס לישיבות על פי הצורך, ותפרסם את החלטותיה ואת הפרוטוקולים של ישיבותיה כאן, באתר הבחירות. הודעות מיוחדות מטעם הוועדה תופענה גם על גבי מסך ההודעות הרצות באתר האוניברסיטה הפתוחה ובאתר האגודה. אנו קוראים לכם לנהל מערכת בחירות הוגנת. מאחל לכולם בהצלחה.


בברכה,

ישראל אליוביץ, עו"ד

יו"ר ועדת הבחירות