פרסום ספר הבוחרים הזמני 10/04/2018
תום הגשת ערעורים על שיבוץ ועל זכאות למועמדות 18/04/2018
פרסום ספר הבוחרים הסופי 23/04/2018
מועד ראשון להגשת מועמדות 23/04/2018
מועד אחרון להגשת מועמדות 08/05/2018
פרסום רשימת המועמדים זמנית 10/05/2018
מועד אחרון להגשת ערעור על מועמדות 16/05/2018
פרסום רשימת המועמדים הסופית 22/05/2018
תקופת ההצבעה 10-15/06/2018
פרסום תוצאות הבחירות 15/06/2018