אזורי בחירה


לפניך רשימת אזורי הבחירה. מוצגים מספר הבוחרים ומספר הנציגים במועצה המוקצים לאזור. במהלך שבוע ההצבעה, עמוד זה יציג את מספר המצביעים בכל אזור ואזור הן במספרים נומינליים והן באחוזים.
אזור ארצי - תואר ראשון
מס' הנציגים למועצה - 10
מס' מועמדים - 20
מס' בוחרים 7194
אזור ארצי - תואר שני
מס' הנציגים למועצה - 3
מס' מועמדים - 8
מס' בוחרים 2417
אזור מרכז
מס' הנציגים למועצה - 1
מס' מועמדים - 2
מס' בוחרים 968
אזור צפון
מס' הנציגים למועצה - 2
מס' מועמדים - 2
מס' בוחרים 1415
אזור שפלה
מס' הנציגים למועצה - 1
מס' מועמדים - 3
מס' בוחרים 1084
אזור תל אביב
מס' הנציגים למועצה - 11
מס' מועמדים - 17
מס' בוחרים 7964
באר שבע - קמפוס בית יציב
מס' הנציגים למועצה - 2
מס' מועמדים - 2
מס' בוחרים 1172
בית ברל - מכללת בית ברל
מס' הנציגים למועצה - 2
מס' מועמדים - 3
מס' בוחרים 1207
חיפה - קמפוס בית בירם
מס' הנציגים למועצה - 3
מס' מועמדים - 3
מס' בוחרים 2133
ירושלים - קמפוס מל"י
מס' הנציגים למועצה - 2
מס' מועמדים - 5
מס' בוחרים 1300
רמת גן - מכללת רמת גן
מס' הנציגים למועצה - 2
מס' מועמדים - 6
מס' בוחרים 1664