על מה כל הרעש?
בחודש יוני, בין התאריכים 2018/ 10-15/6, יתקיימו בחירות למועצת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה. בבחירות ייבחרו 39 נציגי סטודנטים אשר יכהנו בתפקיד בשנתיים הקרובות.

מהו אופי פעילותה של מועצת הסטודנטים?
מועצת הסטודנטים היא הגוף העליון של אגודת הסטודנטיות והסטודנטים ומשמשת כאסיפה הכללית שלה. ככזו, היא בוחרת את חברי ועד האגודה המנהלים את האגודה, מקבלת מהם דיווחים חודשיים על פעילותם, מפקחת עליהם ומתווה את מדיניותה הכללית של האגודה. בנוסף, המועצה מאשרת את התקציב השנתי של האגודה, את הדוחות הכספיים שלה ואת השינויים בתקנון האגודה. מכאן, שאופי פעילותה של האגודה נגזר במידה רבה מתוך הדמויות הפועלות במועצה.

מי זכאי לבחור?
כל חבר אגודה (אשר הצטרף עד לתאריך סגירת ספר הבוחרים, ה- 23/04/2018) רשאי לבחור. כל סטודנט של האו"פ מגיל 17 ומעלה רשאי להצטרף לאגודה (בהתאם להוראות חוק העמותות, לא ניתן לקבל כחברים באגודה סטודנטים מתחת לגיל 17).

מהו ספר הבוחרים?
ספר הבוחרים הוא רשימה של כלל חברי האגודה הזכאים לבחור. הספר נועד לקבוע את אזורי הבחירה ואת מספר הנציגים המוקצים בכל אזור. ספר הבוחרים נקבע עד סוף השבוע החמישי של הסמסטר בו מתקיימת מערכת הבחירות.

האם אני נכלל/ת בספר הבוחרים?
מיד עם קביעת ספר הבוחרים, תשלח לכלל הסטודנטים הרשומים בו הודעה ובה הסבר על האופן בו יוכלו לקבל שם משתמש וסיסמת כניסה לאתר הבחירות. אם קיבלת הודעה זו, הנך מופיע בספר הבוחרים.

לא קיבלתי הודעה על שיבוץ לאזור בחירה. מה עלי לעשות?
אם טרם עברו שבעה ימים מיום פרסום ספר הבוחרים, ניתן לתקן הרישום על ידי פנייה לוועדת הבחירות בכתובת הדוא"ל elections@studentop.org
אם עברו יותר משבעה ימים, אזי הרישום הפך סופי ולא ניתן יהיה לתקנו.

כיצד נקבע איזור הבחירה שלי?
אזור הבחירה נקבע לפי מרכז הלימוד שאליו הסטודנט שובץ בסמסטר א' ו-ב' של השנה בה מתקיימת מערכת הבחירות. במידה וסטודנט למד ביותר ממרכז לימוד אחד, המערכת תשבצו אוטומטית לאחד מהם.

כיצד אני מגיש/ה את מועמדותי לחברות במועצת הסטודנטים?

ניתן להגיש מועמדות בין התאריכים: 23 באפריל עד ה- 8 במאי. על מנת להגיש מועמדות, על המגיש להיות:

א. רשום בספר הבוחרים.
ב. ללא עבר פלילי (תידרש הצהרה בעת הגשת המועמדות).
ג. ללא הרשעה בוועדת המשמעת של האו"פ בשנתיים שקדמו למועד הבחירות.
ד. לסטודנט לתואר ראשון, הגשת המועמדות תתאפשר רק לאחר סיום בהצלחה של שלושה קורסים באו"פ.
ה. לסטודנט לתואר שני שלא למד את לימודי התואר הראשון באו"פ, הגשת מועמדות תתאפשר רק לאחר סיום בהצלחה של שני קורסים.
ו. בוגר תואר באו"פ אשר ממשיך את לימודיו רשאי להגיש מועמדות.
באופן כללי, מיד לאחר פרסום ספר הבוחרים המעודכן (לאחר הערעורים), תחל תקופת הגשת המועמדות. סטודנטים הזכאים להתמודד יוכלו להגיש מועמדות דרך אתר הבחירות. תקופת הגשת המועמדות תמשך בין ארבעה עשר לעשרים ואחת ימים.

מדוע אינני יכול/ה להגיש מועמדות?
במידה והנך עונה על כל התנאים שצוינו לעיל אך אינך רשאי/ת ע"פ המערכת להגיש מועמדות, הנך מוזמן/ת לפנות לבירור עניינך בוועדת הבחירות, על ידי פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת elections@studentop.org .

אני נרשם/ת כמתמודד/ת, מה עלי להכין?
המתמודדים רשאים להציג את עיקרי מצעם לציבור הבוחרים. אתר הבחירות יאפשר לכל מתמודד להגיש טקסט של עד 2,000 תווים. על מנת להימנע מעוגמת נפש, מומלץ להכין את הטקסט מראש במעבד תמלילים ולבצע copy & paste לתוך תיבת הטקסט כאשר תתבקשו.

שימו לב- לא תינתן אפשרות לשינוי מכל סוג שהוא במצע הבחירות, לאחר קליטת המצע במערכת.
כמו כן, תוצג תמונת המתמודדים בצמוד לפרטיהם במשך כל תקופת הבחירות. עם קליטת המצע יתאפשר למועמדים להעלות למערכת תמונה שגודלה לא יעלה על MB2. הצגת התמונה טעונה אישור של ועדת הבחירות.

היכן ניתן לקבל עוד מידע בנוגע להתמודדות?
בימים הקרובים, יפורסם מועד בו נקיים "מפגש וירטואלי" באמצעות פייסבוק האגודה- האם רלוונטי להקים? עבור המועמדים או סטודנטים המתעניינים בהגשת מועמדות, שבו יינתנו פרטים וכן ניתן יהיה לשאול שאלות בנוגע לבחירות במפגש יענה על שאלות המתמודדים, יו"ר ועדת הבחירות, עו"ד ישראל אליוביץ.

הסרת מועמדות?
מרגע הגשת המועמדות, ניתן להסירה על ידי פנייה לוועדת הבחירות, כל עוד לא תם מועד הגשת המועמדויות. לאחר מכן, לא ניתן יהיה להסיר את המועמדות.

מה קורה אם אין מתמודדים באיזור הבחירה שלי?
במידה ולא הוגשו מועמדויות באזור בחירה כלשהו, יבוטל הזיהוי של אותו אזור בחירה והסטודנטים יזוהו מחדש כחלק מ"אזור בחירה ארצי" ואזי יתאפשר לסטודנטים להצביע עבור מועמדים ברשימה הארצית.

מה קורה אם אין מספיק מועמדים להתמודדות באזור הבחירה שלי?
במידה ומספר המועמדים קטן או שווה למספר חברי המועצה המוקצה לאזור הבחירה, לא יתקיימו בחירות והמועמדים ימונו אוטומטית כחברי מועצה. המינוי יכנס לתוקף עם פרסום תוצאות הבחירות.

כיצד מצביעים?
ההצבעה בבחירות מתקיימת בין התאריכים, ה- 10.06.18 מהשעה 12:00 ועד ה- 15.06.18 בשעה 12:00.
על מנת להצביע אין צורך להגיע למרכז הלימוד, למעשה אין צורך לצאת מן הבית.
ההצבעה בבחירות למועצת הסטודנטים תיערך בשיטת e-voting, כלומר הצבעה אינטרנטית. ההצבעה תתבצע באתר הבחירות באמצעות סיסמה. בשיטת ההצבעה האינטרנטית ניתן יהיה להצביע מכל מקום באמצעות האינטרנט.

עם איזו סיסמה אני מצביע לבחירות למועצת הסטודנטים?
כניסה למערכת ההצבעה מצריכה הזדהות. על ידי לחיצה על כפתור ה"אזור האישי", יתאפשר לכל חבר אגודה להזין את שם המשתמש והסיסמא שלו. במידה ואין ברשותך את שם המשתמש ו/או את הסיסמא, ניתן לבצע הליך של שחזור סיסמא על ידי לחיצה על הקישור המתאים במסך ההזדהות.

כיצד אני יודע אם נבחרתי?
בתום מערכת הבחירות, ב- 15 ביוני בשעות הצהריים של יום ההצבעה האחרון, נשלחת הודעה בדוא"ל לכלל הסטודנטים ובה מפורסמות תוצאות הבחירות. ניתן לראות תוצאות אלו גם באתר הבחירות. יום סוף הבחירות הינו יום שישי, לשם כך עלינו לדעת מתי תוצאות הבחירות יהיו מוכנות לפרסום והאם נכון לדחות עניין זה ליום ראשון (באתר הבחירות אני משער שיופיע התוצאות באופן מיידי)

נבחרתי ☺, מה עכשיו?
מזל טוב! נשיאות המועצה היוצאת תעביר אליך בימים הקרובים בדוא"ל הודעת זימון למפגש היכרות. כשבוע-שבועיים לאחר הבחירות תתקיים ישיבת המועצה הרשמית הראשונה . הודעה על המועד והמיקום תישלח לחברי המועצה החדשים שייבחרו בדוא"ל.

לא נבחרתי ☹, מה עכשיו?
לא נורא, הנך מוזמן להמשיך ולקבל את הזימונים לישיבות המועצה. במידה וחבר מועצה מסיים את תפקידו במועצה (התפטרות או היעדרות רצופה מארבע ישיבות) אזי הבא אחריו באותו אזור בחירה יוכל למלא את מקומו במועצה עד תום הקדנציה.

כיצד אני יודע האם שמי עלה בהגרלת המלגות של הבחירות?
בהודעה הנשלחת לכלל הסטודנטים עם תוצאות הבחירות, מעודכנות גם תוצאות הגרלת המלגות.

לשאלות נוספות, ומידע בנושא הבחירות, הנכם מוזמנים לעקוב אחר פרסומי האגודה במדיות השונות- ניוזלטרים, אתר האגודה, פייסבוק האגודה וכמובן אתר זה.