אחוז ההצבעה סופי 2% - 772 מצביעים מתוך 28,518 בעלי זכות בחירה

חברי המועצה הנבחרת לשנת 2018-2020

דירוג שאר המועמדים